Adam & Eva

Uitgeverij: Everread
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Staat van het boek: Licht beschadigd
Aantal Pagina's: 64
Afmetingen: 129x159x8
Verschijningsdatum: Januari 2010
EAN: 9789066942899
(Tijdelijk) uitverkocht

Omschrijving

In Genesis 1 wordt beschreven hoe God in zeven dagen de 'woeste, ledige en duistere' aarde bewoonbaar maakte voor de mens. Het is een ordening die tot stand komt - letterlijk - door Zijn Woord! Telkens staan er die bekende woorden: "En God zeide ...". Zo herschiep God wat verloren (woest en ledig) was, uitlopend op de schepping van Adam en Eva; waarbij met name Adam tot hoofd over de herstelde schepping werd gesteld. In Genesis 3 wordt beschreven hoe er opnieuw een situatie van woestheid, ledigheid en duisternis in de wereld kwam. Paulus schrijft in Romeinen 5: "... gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan ..." (vs. 12). Opnieuw was (en is) herstel nodig! En opnieuw maakt God in zeven dagen - maar ditmaal zeven dagen van duizend jaar - de wereld bewoonbaar voor ... de Mens, Christus, Die inmiddels al tot Hoofd boven alle dingen, is gesteld. Ook alles wat God in deze tweede 'week' tot stand brengt, gebeurt door Zijn Woord, Christus. In dit boekje beschrijft de auteur de overeenstemming tussen het werk van God in de eerste week van zeven dagen en Zijn werk in de tweede 'week' van zeven 'dagen'. Met een register van de gebruikte Bijbelteksten.