It rinnen fan Silke

Uitgeverij: Friese Pers/Noordboek
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Staat van het boek: Licht beschadigd
Aantal Pagina's: 142
Afmetingen: 124x213x19
Verschijningsdatum: Oktober 2009
EAN: 9789033005510
(Tijdelijk) uitverkocht

Omschrijving

Silke hat in hearlik libbentsje as studinte yn 'e rjochten yn Grins. Se hat nocht oan har stüdzje, wennet yn in moaie flat en se hat freonen dy't in soad om har jouwe. Dan wurdt har alderlik hus yn Ljouwert troch in ramp troffen. Har mem, in noch jonge, fleurige en aktive frou, wurdt slim siik. Silke giet nei hus werom om foar har mem, heit en jongere broer te soargjen. Mar se driget ynearsten under de hiele sitewaasje te beswiken. Dochs docht bliken dat se oer mear fearkrêft beskikt as se oait tocht hie. Klaske Hiemstra hat mei 'It rinnen fan Silke' in subtyl psychologysk portret skildere fan in jonge frou yn swie-re omstannichheden. Dochs is it gjin swiersettich boek wurden: it is licht fan toan en tige werkenber, ek foar in jonger lêzerspublyk. De skriuwster debutearre as dichteres mei de bondel 'De skaadfrou' en publisearre dêrnei de roman 'Retour Skylge'.