Het verdriet van Kopenhagen

Uitgeverij: Lebowski
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Aantal Pagina's: 239
Afmetingen: 122x200x22
Verschijningsdatum: Februari 2010
EAN: 9789048805686
(Tijdelijk) uitverkocht

Omschrijving

Volgens de klimaatcommissie van de Verenigde Naties is er sprake van een opwarming van de aarde die zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat burgers en bedrijven wereldwijd allerlei activiteiten ontplooien waarbij broeikasgassen worden uitgestoten. Vanuit de wetenschappelijke wereld neemt de kritiek op deze opvatting toe. Tijdens de wereldklimaatconferentie in Kopenhagen, december 2009, hebben de regeringsleiders van de vn-landen geprobeerd bindende afspraken te maken die wereldwijd zouden moeten leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarin zijn ze niet geslaagd. Kopenhagen werd geen succes. In Het verdriet van Kopenhagen bespreekt Willem Vermeend op heldere wijze de hoofdlijnen van het klimaatbeleid in de wereld, waarbij hij zowel de voor- als nadelen verkent. Het boek is zo geschreven dat het toegankelijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in de energie- en klimaatproblematiek. Volgens Willem Vermeend: - Zijn de bestaande maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen lapmiddelen waarmee klimaatverandering niet kan worden tegengegaan.   - Kan de komende vijftig jaar zelfs met een wereldwijde maximale inzet van duurzame energie en energiebesparing niet worden voorzien in de toenemende behoefte aan energie en zullen extra kerncentrales nodig zijn.   -  Moeten landen hun door fossiele brandstoffen aangedreven economie ombouwen tot een groene economie en hun ingewikkelde belastingstelsels vervangen door stelsels met een lage belastingdruk op arbeid en een hogere druk op consumptie, milieuvervuiling en de aantasting van het klimaat.