Sociale problemen en sociale alternatieven

Nieuwprijs €9,95
Onze prijs1,99
Uitgeverij: Aspekt B.V., Uitgeverij
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Staat van het boek: Licht beschadigd
Aantal Pagina's: 68
Afmetingen: 151x232x8
Verschijningsdatum: Juni 2018
EAN: 9789463384544

Omschrijving

Dit is een zeer beknopte sociologische analyse van sociale ongelijkheid, sociale cohesie en sociale verandering. Bij het laatste onderwerp is er in het bijzonder aandacht voor moderniseringsprocessen: rationalisering, individualisering en kosmopolitisering. Het boek(je) is een drastische bekorting en actualisering van de inleiding op de sociologie die de auteur eerder schreef (2012)*. De analyse van de drie maatschappelijke verschijnselen wordt gevolgd door een toepassing op de hedendaagse Nederlandse samenleving. In het tweede deel komen enkele alternatieven aan bod op het gebied van beloning, wonen en onderwijs. De beknopte en goed gestructureerde tekst is aantrekkelijk voor een niet-sociologisch geschoold publiek, al blijft het woordgebruik aan de moeilijke kant. Met een lijst van geciteerde literatuur.