In de stroom van de tijd

Uitgeverij: Davidsfonds
Uitvoering: Paperback
Taal: Nederlands
Aantal Pagina's: 320
Afmetingen: 259x291x25
Verschijningsdatum: Maart 2014
EAN: 9789058268914
(Tijdelijk) uitverkocht

Omschrijving

1559 - paus Paulus IV richt het bisdom Antwerpen op. 1801 - in het kader van een herschikking van bisdommen wordt Antwerpen opgeheven. 1961 - na ruim anderhalve eeuw waarin het Antwerpse territorium deel uitmaakte van het aartsbisdom Mechelen, wordt het bisdom aan de stroom heropgericht. 2012 - vandaag telt het bisdom Antwerpen, als een van de acht Belgische bisdommen, 307 parochies verdeeld over vijf dekenaten (44 federaties, 298 parochies en 9 kapelanijen). Met ruim 750 katholieke scholen en een brede waaier aan sociale organisaties blijft het bisdom gestalte geven aan het geloofsleven van een geëngageerde gemeenschap. Dit prachtig geïllustreerde boek - doorheen de eeuwen was de kerk tevens opdrachtgever van de grootste meesters uit de kunst - toont het rijke Roomse leven in al haar facetten. De processies en volksdevotie, de koster en de organist, de abdis en de kloosteroverste, de hospitalen en 'oudemannen'- gestichten, de missies en de seminaries, het onderwijs en contacten met andere religies, de gewone gelovigen en de bisschoppen... Feiten, personen en organisaties die het kerkelijk leven in de stad en de Kempen hebben vormgegeven worden in een meeslepend en doorlopend verhaal geplaatst.